Privacyverklaring

Bij Labetassen.nl hechten we groot belang aan de privacy van onze klanten, daarom behandelen en beschermen we persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. In dit privacy statement informeren wij u over hoe wij met uw gegevens omgaan.
~ mei 2021

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Labetassen.nl kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruikt maakt van de diensten van labetassen.nl en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan labetassen.nl verstrekt.

Wij kunnen de volgende algemene gegevens (niet gekoppeld aan uw naam) verwerken:

  • locatiegegevens;
  • geslacht;
  • gegevens over uw activiteiten op onze website;
  • gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen;
  • internetbrowser en apparaat type.

 

Als u bij ons een bestelling plaatst in de webshop, verwerken wij bovendien:

  • uw voor- en achternaam;
  • uw adresgegevens;
  • uw telefoonnummer;
  • uw e-mailadres.

Waarom labetassen.nl gegevens nodig heeft

Algemene gegevens over de bezoeken aan labetassen.nl worden gebruikt om de website en de gebruiksvriendelijkheid ervan te optimaliseren.

Uw adresgegevens worden door ons gebruikt om de bestellingen te kunnen verzenden. Mocht u uw gegevens niet willen geven kunt u ervoor kiezen om een pakket bij een afleverpunt te laten bezorgen. Wij vragen om uw e-mailadres om u op de hoogte te houden van de voortgang van uw bestelling. Uw telefoonnummer zullen wij alleen gebruiken om u te bereiken indien we u niet per e-mail kunnen bereiken met een vraag of opmerking over uw bestelling.

Hoe lang labetassen.nl gegevens bewaart

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard.

Delen met anderen

Uw persoonsgegevens worden alléén aan derden verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Labetassen.nl verstrekt uw gegevens aan DHL en / of PostNL voor het versturen van bestellingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@labetassen.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

De bescherming van uw gegevens nemen wij zeer serieus, daarom nemen wij passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofd wijzigen tegen te gaan. Onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@labetassen.nl. De website www.labetassen.nl is een website van Stichting Van Klooster tot Emmaus en die is als volgt te bereiken:

Postadres: Schorsmolenstraat 13, 4811 VN Breda
Telefoonnummer: +31 76 593 88 45
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 63616246
E-mailadres: info@labetassen.nl